ศูนย์แบดมินตันและวิทยาศาสตร์การกีฬา

ONSEN

ที่ตั้ง : สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรุงเทพฯ