สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

SWIMMING POOL

ที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย