Pool Service : 081 960 5577

สาขา กรุงเทพฯ

088 789 6452

สาขา เชียงใหม่

081 960 5577

สาขา เชียงราย

082 475 3947

วิธีการดูแลสระว่ายน้ำ

Pool Maintenance Instruction


ขั้นตอนการทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

การทำความสะอาด

1.การทำความสะอาดสระช้อนใบไม้และสิ่งสกปรกในสระออกให้หมด โดยนำไปทิ้งที่ถังขยะ

2.ขัดทำความสะอาด เช่น ขัดกระเบื้องผนัง, พื้น, ทรายล้าง, เกรตติ้ง โดยเฉพาะร่องยาแนวกระเบื้องจะต้องสะอาด ต้องขัด อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง โดยแบ่งขัดเป็น ช่วงๆ ในแต่ละวัน (หรือดูสภาพของพื้น-ขอบสระ ว่ามีคราบสกปรกหรือไม่)

3.ทำความสะอาดบันได, สไลเดอร์, กระดานกระโดด อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

4.ถอดเกรตติ้งออกมาล้างผงซักฟอก 6 เดือน / ครั้ง (หรือดูสภาพความสกปรกด้วยตาเปล่า ถ้ามี)

5.การเติมคลอรีน ตรวจเช็คคลอรีน PH แล้วจึงเติมเคมีตามต้องการ การเติมเคมี ให้ตักน้ำใส่ในถังก่อน แล้วจึงเอาเคมีใส่กวนให้เข้ากัน ถ้าสระมีความลึกต่างกัน ส่วนลึกให้เทในปริมาณที่มาก หน่อย และให้เทใกล้หัวจ่ายน้ำบริเวณพื้นสระว่ายน้ำ

6.การทำความสะอาดห้องเครื่อง ดูเกย์วัดความดันหน้าเครื่องกรอง หากสูงกว่า 20 PSI. แสดงว่าเครื่องกรองสกปรกต้อง ทำการ อBACKWASH


การตรวจสอบเครื่องปั๊มน้ำ

เครื่องปั๊มน้ำ

เครื่องปั๊มน้ำ ให้ดูที่สเตนเนอร์หน้าปั๊มว่ามีใบไม้และสิ่งสกปรกมากหรือไม่ ถ้ามีให้หมุน MUTIPORT VALVE มาที่ CLOSE แล้ว จึงเปิดฝาปั๊มเอาตะกร้าออกมาทำความสะอาด ปิดฝาและหมุน MUTIPORT VALVE ไปที่ FILTER ทำงานตามปกติ ในกรณีที่ห้องเครื่องอยู่ต่ำกว่าสระ ให้ปิดวาล์วทุกตัวในห้องเครื่อง เช่น INLET, MAINDRAIN, SUCTION, ETC. กันน้ำย้อนออกมาจากสระ


การใช้เคมีสำหรับสระว่ายน้ำ

การใช้เคมี


ข้อควรจำ

---

-หากใส่สารส้มไม่จำเป็นต้องใส่คลอรีน เมื่อดูดตะกอน แล้วจึงใส่คลอรีน

-ตะกอนจะตกดีมาก หากค่า อยู่ที่ 7.4 – 7.6