Pool Service : 081 960 5577

Posted on

ก่อสร้างห้องอบไอน้ำคุณรัตติยา

BY: wpadmin / 0 COMMENTS / CATEGORIES: Pool

ก่อสร้างห้องอบไอน้ำ คุณรัตติยา

STEAM
งานก่อสร้างสระว่ายน้ำ ของลูกค้าเก่า คุณรัตติยา 🏊‍♂🏊‍♂
ก่อสร้างห้องอบไอน้ำเพิ่มเติม 💆‍♀
วันนี้มาดูหน้างานติดตั้งใช้เครือง kastor 6 kw.

————————

อินเตอร์พูลสปา 🙏🙏
เชี่ยวชาญในงาน สระว่ายน้ำ สระสปา ห้องอบซาวน่า ห้องอบไอน้ำ / Design&Construction: Pool, Spa, Sauna, Steam
#พร้อมให้คำปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับสระว่ายน้ำและระบบสปา
โทร. 081-815-5934

Read More