Pool Service : 081 960 5577

Posted on

งานก่อสร้างสระวารีบำบัด บ้านพักอาศัยส่วนตัว – เชียงราย

BY: wpadmin / 0 COMMENTS / CATEGORIES: Hydrotherapy

งานก่อสร้างสระวารีบำบัด บ้านพักอาศัยส่วนตัว - เชียงราย

Hydrotherapy
#งานก่อสร้างสระวารีบำบัดHydrotherapy 👷‍♂
ระบบเกลือและระบบเจ็ทสปา 🏊‍♂🏊
พร้อมระบบ foot massage และใช้ระบบ heat pump ทำน้ำในสระให้อุ่น 31-33 องศา
#อัพเดตงาน เตรียมล้างสระและรันระบบ

🏠 บ้านพักอาศัยส่วนตัว – เชียงราย 🏠

——————————–

อินเตอร์พูลสปา 🙏🙏
เชี่ยวชาญในงาน สระว่ายน้ำ สระสปา ห้องอบซาวน่า
ห้องอบไอน้ำ สระธาราบำบัด และออนเซ็น
Design&Construction: Pool, Spa, Sauna, Steam,
Hydrotherapy, Onsen
#พร้อมให้คำปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับสระว่ายน้ำ
เว็บไซต์ : www.interpoolspa.co.th
โทร. : 081-815-5934

Read More